Arc İşitme Logo
 
 
Arc Logo
parca_01
 
İşitmeye Dair
 
resim_01   İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar,ruhsal,zihinsel, sosyal gelişimini sağlar.Duyulardan birinin eksikliği algılamanın bütünlüğünü bozarak kişinin zihinsel,duygusal, sosyal yaşamını etkiler.İşitme duyusu kişinin konuşmayı öğrenip iletişim kurması için zorunludur.İnsanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılan konuşma becerisine sahip olmasıdır.Konuşmanın gelişmesi için işitmek gerekir. Annemizin kalp atışlarını duyarak başlayan işitme süreci doğa ve yaşamdaki diğer sesleri duyup tanıyarak sürer ve duyduklarımızı yineleyerek konuşmayı öğreniriz.Konuşma düşünmeyi geliştirir çünkü insan sözcüklerle düşünür.
 
İşitmeye Kaybıyla İlgili
 
resim_02   İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar,ruhsal,zihinsel, sosyal gelişimini sağlar.Duyulardan birinin eksikliği algılamanın bütünlüğünü bozarak kişinin zihinsel,duygusal, sosyal yaşamını etkiler.İşitme duyusu kişinin konuşmayı öğrenip iletişim kurması için zorunludur.İnsanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılan konuşma becerisine sahip olmasıdır.Konuşmanın gelişmesi için işitmek gerekir. Annemizin kalp atışlarını duyarak başlayan işitme süreci doğa ve yaşamdaki diğer sesleri duyup tanıyarak sürer ve duyduklarımızı yineleyerek konuşmayı öğreniriz.Konuşma düşünmeyi geliştirir çünkü insan sözcüklerle düşünür.
 
İşitme Kaybı Çözümleri
 
resim_03   İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme olanağı kalmadığı zaman kullanılan ve protezle işitme kazancı sağlamayı amaçlayan aygıtlara "İşitme Cihazı" adı verilir. Cerrahi veya medikal tedavisi olanaksız olan ve işitme kaybına çare arayan hastalara işitme kaybının derecesine uygun olarak işitme cihazı önerilebilir. Fakat konuşmayı ayırt etme skoru %40'ın altında olan hastalar kısıtlı fayda görürler. İşitme cihazlarının hastanın işitme durumuna göre ayarlanabilir olması hasta memnuniyeti açısından şarttır. Elektronik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle işitme cihazları gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir ve her geçen yıl daha fazla kişi işitme cihazı kullanmaktadır.

  • "İşitme cihazları", kullanıcıya 3 önemli konuda katkıda bulunurlar:
   - Normal diyalog konuşmalarını anlaşılır seviyeye getirerek iletişim kurmayı kolaylaştırırlar.
   - Uyarı sinyalleri ve müzik gibi çevresel sesleri hastanın daha rahat duymasını sağlarlar.
   - Eğitim ve zihinsel gelişime katkıda bulunurlar. İşitme problemli çocukların dil ve konuşma gelişiminde işitme cihazlarının önemi büyüktür.
 •  
  İşitme Cihazları
   
  işitme cihazları   "İşitme cihazları" dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükselterek kulağın duyabileceği seviyeye getiren elektronik aletlerdir.

  Hastada mevcut işitme kaybının ilaç ya da ameliyatla düzelme ihtimalinin olmadığı veya düzelme ihtimali olsa bile özellikle ameliyatların riskli bulunması durumunda işitme cihazı kullanılır. Genellikle iç kulakla ilgili (sensörinöral) işitme kayıplarında kullanılır ancak bazen orta kulak problemlerinde de kullanılırlar. İşitmenin tamamen kaybolduğu durumlarda işitme cihazı fayda vermez.

   
   
  parca_01

  parca_02

   
  parca_03